LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

Raport privind activitatea Scolii Gimnaziale „Anton Pann” Ploiesti: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SCOLII

Proiect de dezvoltare institutionala Scoala Gimnaziala „Anton Pann” Ploiesti: PDI

ROF SCOALA 2016-2017 : rof-anton-pann

STATUTUL ELEVULUI : om_4742_10-08-2016-statut_elevi_2016_1

Legea Educației Naționale  legea-nr-1_2011

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar                  regulament-cadru-2016-1

Metodologie Consiliul de administrație al școlii  5_omen-4619-22-09-2014-met-ca

Metodologie Concurs Directori ordin-5080-mencs-1

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public legea-5442001

lista-documente-interes-public