Lună: martie 2016

CONCURS SECRETAR

Publicat pe Actualizat pe

                                             ANUNŢ

Școala Gimnazială ,,ANTON PANN”, Municipiul Ploiesti, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR (cu norma intreaga) , pe perioadă nedeterminată, conform calendarului afişat.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului se face conform anexei 1 la HG nr. 286/23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – Publicat in MO 221/31 martie 2011.

Mai multe amanunte gasiti in fisierele afisate :  concurs secretar  , ANEXA 1 FISA POSTULUI docx    , ANEXA 2 BIBLIOGRAFIE    , ANEXA 3 CERERE_DE_INSCRIERE